DELPI IMEX


Jesteśmy jednym z największych w Polsce importerów kawy, herbaty, słodyczy, chemii gospodarczej i kosmetyków.

Naszymi najbardziej znanymi markami są: Goldene Mühle Kaffee, Parana, Lavazza, Dallmayr, Jacobs, J.J. Darboven, Gevalia, Davidoff.
Posiadamy wyłączność na dystrybujcę na rynku polskim światowych marek klasy premium jak herbata Zylanica i kawa Arvid Nordquist.

Staramy się zaspokoić gusta najbardziej wymagających Klientów, dlatego też oferujemy Państwu atrakcyjny i szeroki wybór towarów w każdej kategorii. Dbamy o najwyższą jakość naszych towarów, które powstają z najlepszych surowców.

Ofertę kierujemy głównie do odbiorców hurtowych, ale także do restauracji, hoteli, pensjonatów, kawiarni, biur, sklepów spożywczych. Obsługujemy również Klientów indywidualnych za pośrednictwem sklepu internetowego.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu!


DELPI IMEX Sp. z o.o.
ul. M.Curie-Skłodowskiej 3 lok. 63
15-094 Białystok

Biuro handlowe:
ul. Szosa Knyszyńska 6
15-694 Białystok-Fasty

+48 85 664 10 51

RODO


INFORMACJA przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane:
Tożsamość administratora
Administratorem danych jest: Delpi Imex Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 3/63, 15 – 094 Białystok, KRS: 0000373096, NIP: 9662054979, REGON: 200409697
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@delpi.pl, info@delpi.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu określonym w art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c i pkt f RODO.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania lub dla niektórych kategorii danych – przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania treści swoich danych osobowych.
W przypadkach określonych przepisami prawa, w tym jeżeli nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.
Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług lub zawarcia, czy realizacji umowy, lub podejmowania działań przed zleceniem świadczenia usług lub zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych, świadczenie usług, zawarcie i realizacja umowy lub podejmowanie działań przed świadczeniem usług lub zawarciem umowy może być niemożliwe lub utrudnione.